Общая статистика профиля
Всего просмотров: 53214
Уникальных посетителей: 46126

Доброго дня усім присутнім!

Психолог. Доброго дня усім присутнім!

В чисто психологічному плані в основі потягу до наркотиків лежить мотивація явно хворобливого характеру: це прагнення до зниження напруги і почуття тривоги, до втечі від проблем. В багатьох випадках поганий настрій, невпевненість у собі, особливо у психічно неврівноважених підлітків приводить до вживання алкоголю, куріння тютюну тощо. Тобто, наркотики спричиняють психологічну чи фізичну залежність. Так, наприклад, звичайний телевізор можна розгля­дати як наркотик, який спричиняє психологічну за­лежність. Систематичне вживання наркотиків викли­кає вроджені фізичні вади і серйозні психічні розла­ди у дітей. У світі народжується 3% розумово відста­лих дітей, а 10% страждають різними формами інте­лектуальної недостатності.

Запитання. А чим наркоманія шкідлива для суспільства?

Тут можна навести величезну кількість прик­ладів. Наркомани, які звикли збуджувати себе зіллям, стають соціальне небезпечними у своїй сім'ї, в колі друзів (оскільки вони починають втягу­вати їх у цю брудну справу), в суспільстві. Нарко­мани ідуть на все, щоб придбати необхідний для

них препарат. Злодійство, проституція, вбивство — всі засоби для них добрі. Мало хто з наркоманів до­живає до зрілого віку.

Запитання. А яка роль батьків у подоланні нарко­манії?

Батькам слід пильно стежити за діями своїх дітей, їм необхідно виконувати три такі функції: прищеп­лювати дітям самостійність у вчинках, формувати в них переконання про шкідливість наркотиків, здійснювати стійкий антинаркотичний контроль.

Запитання. А що це означає: самостійність у вчинках?

Самостійність у вчинках важлива тому, що підліток — юнак або дівчина — може знати про шкідливість алкоголю, наркотиків, але не може протистояти натиску друзів, компанії. Тому батькам слід передбачити різні ситуації, пов'язані з наркоти­ками, які можуть стосуватися їх дітей, і вміти їх уникати шляхом активної взаємодії та взаєморо­зуміння з дітьми. Підліткам потрібні ділові корисні поради про те, як поводити себе в тій чи іншій ситу­ації. Адже вживання наркотиків нерідко починаєть­ся в умовах, які створюються саме дефіцитом уваги до дитини в сім'ї. Особливу увагу батькам слід звер­тати на зміни в настрої і поведінці дітей, контролю­вати стан домашньої аптечки.

Ведуча. Ми зрозуміли, що за вживання наркотиків треба дорого розплачуватися. Слово надається пред­ставнику правоохоронних органів... Будь ласка, вам слово!

 

Міліціонер. Доброго дня! З наркоманією пов'язана велика кількість злочинів. Наркомани здійснюють як злочини з метою здобуття наркотиків, так і такі, що зумовлюються розладами психічної діяльності. Вони неминуче стикаються з проблемою матеріального ха­рактеру. Статистика свідчить, що кількість злочинів, що здійснюються в стані так званого наркотичного сп'яніння з метою здобуття наркотиків зростає, а, відповідно, збільшується кількість осіб, притягнених до кримінальної відповідальності за незаконні опе­рації з наркотиками.

Запитання. А що таке незаконні операції з нарко­тиками?

До таких злочинів належать крадіжки наркотич­них засобів із аптек, підробка печаток і рецептів. Прагнення здобути будь-яким шляхом наркотики призводить до проституції. В наш час людство зіткнулося з проблемою СНІДу.

Запитання. А коли наступає кримінальна відповідальність ? Законодавством встановлені чіткі міри криміналь­ної відповідальності за незаконне виготовлення, збе­реження, перевезення або пересилку наркотиків з метою збуту. В нашій країні строго регламентований порядок виробництва наркотичних засобів, здійснюється контроль за їх оборотом.

 

 

Кримінальна відповідальність передбачена за такі дії:

  • доведення неповнолітніх до стану сп'яніння (до2-х років);
  • втягнення неповнолітніх у немедичне вживання ліків та ін. засобів, що викликають одурманення (5 років);
  • незаконне збереження, виготовлення і поширення наркотиків (20 років);
  • посів або вирощування снодійного маку чи коноплі;
  • схильність до вживання наркотичних засобів (до 10 років).

Запитання. А якщо наркоман здійснює злочин у стані наркозалежності?

Державою передбачається лікування (іноді приму­сове) і покарання тих, хто ухиляється від лікування.

Запитання. А як саме вберегти себе від нарко­тиків?

Пам'ятайте: зберігання навіть невеликої дози наркотиків заборонено законом і суворо карається. Вимогли і не пробувати його, нічого не знати, просто товариш дав вам пакетик — потримай, мовляв, у се­бе до завтра чи передай комусь. Маленька послуга! А той зразу повідомив міліцію про те, що у вас наркотик, Тому краще не торкатись наркотиків, не бра­ти їх у руки, не приносити додому. Бажання наживи робить наркобізнесмена підлою людиною. Там, де наркотики, немає нічого святого, немає честі, справедливості, там партнери здатні на все.         

Ведуча. Дякуємо вам, пане міліціонере!

Дуже дякуємо всім, хто виступив. Сьогодні ми до­сить добре усвідомили, що наркоманія—це жахли­во! Наркоманія — це небезпечне явище, і боротьба з ним повинна бути безкомпромісною. Необхідно до­биватися повного його викорінення, не залишати йому будь-яких можливостей для продовження існу­вання як на рівні всього суспільства, так і на рівні кожного окремого випадку.

На цьому час нашої прес-конференції вичерпався. Дякуємо всім за увагу!

Всего просмотров: 342, Уникальных: 342
Хотят общаться
Гости профиля
Ищу партнера для бизнеса
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com