Общая статистика профиля
Всего просмотров: 4948
Уникальных посетителей: 4199

вивчення особистих якостей

Додаток

до пунктів 3.5, 4.8, 4.10 Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України

Зразок

 

АРКУШ

вивчення особистих якостей кандидата

 

Петренка Івана Івановича

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

 

військова частина А1315, командир відділення ВОС 837182

(військова частина, посада, номер ВОС, на яку підлягає відбору)

 

Коли, з ким проведена бесіда, які подані документи розглянуто

Зміст бесіди, результат розгляду поданих документів

1

2

 28.05.2001 з Петренком І. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2001 з головним інжене-ром АП № 1306 Рябцем О. К.

(характеристика від 07.05.2001,

підписана директором

АП № 1306 Шепелем В. Т.)

(вх. № 364 від 28.05.2001)

У ході бесіди виявляє бажання проходити військову службу за контрактом. У період з 1998 до 1999 року проходив строкову військову службу у військовій частині А1888 на посаді водія. Має категорії на право керування автомобілем “В”, “С”, “Д”, освіта – повна середня, неодружений, проживає з батьками.

Батько – Петренко І. В. – слюсар, працює у ЖКО № 2.

Мати – Петренко Р. С. – вихователь, працює в дитячій установі № 12.

Сам працює на автопідприємстві № 1306, водій.

Дав згоду проходити військову службу за контрактом у військовій частині А1315 на посаді командира відділення за ВОС № 837182.

На роботі характеризується позитивно, поставлені завдання виконує якісно, порушень трудової дисципліни не має.

 

 

 

 

 

Продовження додатка 4

1

2

Повідомлення Богунського РВВС м. Житомир від

23.05 2001 № 456

(вх. № 365 від 28.05.2001)

До кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, на обліку в РВВС не перебуває.

 

Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих якостей кандидата:_________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“______”____________________________року

 

 

Висновок військового комісара (для військовослужбовців строкової військової служби висновок командира військової частини):______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“______”____________________________року

 

 

 

 

 

Всего просмотров: 417, Уникальных: 407
Хотят общаться
Гости профиля
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com