Общая статистика профиля
Всего просмотров: 4378
Уникальных посетителей: 4171

Забезпечити керівникам галузевих служб

 

РІШЕННЯ

колегії УМВС

 

Про результати роботи по зміцненню службової і транспортної дисципліни, підвищенню рівня професійної підготовки особового складу ОВС області у 200- році та заходи щодо удосконалення цієї роботи відповідно до вимог вказівки МВС від.

 

          Колегія відзначає, що незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі по зміцненню службової і транспортної дисципліни, підвищенню рівня професійної підготовки особового складу ОВС області, вимоги МВС України  в повному обсязі не виконані.

Головною причиною порушень співробітниками ОВС транспортної дисципліни та скоєння ними дорожньо-транспортних пригод є хибне розуміння працівниками свого пріоритету перед іншими учасниками дорожнього руху, впевненість у безкарності, грубе ігнорування Правил дорожнього руху та вимог наказів і вказівок МВС та УМВС.

Не зважаючи на проведену роботу, як показали перевiрки на мiсцях, начальники галузевих служб УМВС, МРВ, пiдроздiлiв недостатньо виконують свої функцiональнi обов’язки з питань організації навчання пiдлеглого персоналу.

В ряді підрозділів організація навчання особового складу ще не відповідає вимогам Настанов з організації професійної та фізичної підготовки. Мають місце зриви і переноси занять, збірник типових та екстремальних ситуацій і алгоритми правильних дій в цих ситуаціях та інша методична література розроблена МВС України в навчанні використовується недостатньо, заняття не носять практичної спрямованості.

Начальники міськрайорганів та галузевих служб УМВС не беруть особистої участі в навчанні особового складу. Заняття в Школах підвищення оперативної майстерності проводяться не регулярно, а в деяких випадках формально (допускаються випадки безпідставного зриву вказаних навчань).

Допускаються зриви при виїзді співробітників на курси підвищення кваліфікації та спеціалізації до вищих навчальних закладів, на навчальні збори за лініями служб в НЦПП при УМВС. Окремі керівники МРВ не забезпечують в повному обсязі вказану категорію працівників коштами на проїзд, харчування та проживання під час проходження курсів.

На виконання вимог наказу МВС України від 29.05.95р. №360 “Про затвердження положення про комендантський патруль органів внутрішніх справ” протягом 2000 року було задіяно ___ (в 200_ р. - ___) нарядів комендантських патрулів, в тому числі 154 в обласному центрі та 133 в містах

В результаті роботи комендантських патрулів протягом року виявлено 1093 порушення в тому числі - 556 порушень правил носіння форменого одягу та працівників з неохайним зовнішнім виглядом, 27 порушень службової дисципліни, 247 випадків порушень вимог стройового статуту, виявлено 93 недійсних службових посвідчень, затримано 170 правопорушників.

Комендантськими патpулями найбiльше поpушень виявлено сеpед спiвpобiтникiв

Протягом  року кеpiвництвом невчасно пpизначалися патpульнi, що пpизводило до запiзнень працiвникiв на iнстpуктажi наpядiв патpулiв.

 

 

Колегія вирішила:

 

1. Роботу галузевих служб УМВС, органів та підрозділів внутрішніх справ щодо зміцнення службової і транспортної дисципліни, підвищенню рівня професійної підготовки особового складу ОВС області у році визнати недостатніми.

2. Вказати :

2.1. Керівникам галузевих служб, стройових підрозділів УМВС :

- СУ (), ВДСБЕЗ (), ВКМСН (ВДЗР (), ВГІРФО () на незадовільне виконання наказу МВС України від та наказу УМВС від щодо обов’язкового проведення занять з особовим складом в системі службової підготовки та організації навчальних стрільб;

- ВКМСН ( .) на недостатній контроль за організацією навчання підлеглих що призвело до зриву навчальних зборів в НЦПП з особовим складом КМСН області.

2.2. Начальникам міськрайорганів:

-  

3. Керівникам галузевих служб УМВС, начальникам МРВ, командирам стройових підрозділів:

3.1. Забезпечити щоденну цілеспрямовану індивідуально-виховну роботу керівників всіх рівнів з підлеглими, поглибити вивчення ділових та моральних якостей останніх, взаємовідносин з колегами по службі та поведінки в побуті.

3.2. Продовжити роботу щодо виявлення та звільнення з ОВС працівників, які своєю неправильною поведінкою, безвідповідальним ставленням до виконання службових обов'язків, протиправними діями компрометують органи внутрішніх справ.

3.3. Вжити вичерпних заходів щодо зміцнення дисциплiни i законностi серед особового складу, проводити виховну роботу по формуванню прогресивного мислення спiвpобiтникiв органів та пiдроздiлiв внутpiшнiх справ областi в напрямку демократизації суспільства, партнерських відносин з народом, захисту прав та свобод громадян, гарантованих Конституцією України.

3.4. Забезпечити жорсткий контроль по недопущенню випадків керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, без посвідчення водія, реєстраційних документів, незакріпленим транспортом або транспортом сторонніх осіб. Безальтернативним покаранням співробітників, які керували в стані алкогольного сп’яніння вважати звільнення з органів внутрішніх справ.

3.5. Навчання особового складу в системі службової підготовки проводити з обов’язковим моделюванням типових та екстремальних ситуацій, давати оцінку діям кожного працівника. Всі надзвичайні події, пов’язані з непрофесійними діями, отриманням поранення і загибелі працівників вивчати з особовим складом на заняттях. Ретельно розглядати допущені працівниками помилки і відпрацьовувати правильні дії в цих ситуаціях.

3.6. Забезпечити відпрацювання у повному обсязі навчальних програм зі службової підготовки особового складу за місцем служби та на навчальних зборах.

3.7. Щомісячно в підпорядкованих підрозділах проводити перевірку стану виконання тематичних планів із спеціальної фізичної підготовки та тактики дій в типових і екстремальних ситуаціях. Основну увагу зосередити на відпрацюванні тактичних дій при раптовому нападі під час несення служби з використанням злочинцями зброї та інших засобів, а також порядку затримання та конвоювання, надання взаємодопомоги.

3.8. Забезпечити щоденну якісну підготовку особового складу до несення служби, на інструктажах обов’язково проводити практичне відпрацювання працівниками ввідних завдань щодо страхування  та тактики взаємодопомоги в різних ситуаціях, звертаючи особливу увагу на постійне дотримання заходів особистої безпеки, підвищення пильності і готовності до відбиття нападу. Результати відображати в журналах інструктажів персоналу.

3.9. Заняття з вогневої та фізичної підготовки особового складу, підготовку груп захоплення і снайперів міліції проводити в повному обсязі навчальних програм МВС України, безперервно, на протязі всього календарного року.

3.10. Продовжити відвідування працівників за місцем проживання з метою вивчення сімейно-побутового стану родин підлеглих та сприяти у вирішенні їхніх проблем. Запровадити періодичний розгляд стану вирішення проблемних питань працівників та членів їх сімей на оперативних нарадах керівництва УМВС.

3.11. Реалізувати вимоги наказу МВС України №541 – 2001 року щодо обов’язкової видачі на постійне зберігання  і носіння табельної вогнепальної зброї особовому складу блоку кримінальної та адміністративної міліції.

 

4. УРП ( .), керівникам галузевих служб МВС:

4.1. Встановити належний контроль за станом організації службової підготовки особового складу галузевих служб, органів і підрозділів внутрішніх справ. Ввести в практику заслуховування на оперативних нарадах тих керівників та відповідальних працівників, які  не забезпечують високу якість проведення навчальних занять.

4.2. Активізувати роботу шкіл підвищення оперативної майстерності керівників органів та підрозділів внутрішніх справ області, залучивши до проведення занять найкраще професіонально підготовлених працюючих працівників і ветеранів ОВС.

4.3. Забезпечити систематичне проведення конкурсів «Кращий за професією» серед працівників органів внутрішніх справ області.

5. УРП ( .) систематично проводити виїзди в міськрайоргани та підрозділи ОВС області з метою перевірки якості проведення занять в системі службової підготовки. Проводити перевірку стану виконання  тематичних планів із спеціальної фізичної підготовки та тактики дій в типових і екстремальних ситуаціях.

6. Заступнику начальника МВС., ВРЗ (  з метою якісного проведення занять з тактики дій в типових та екстремальних ситуаціях розглянути можливість щодо будівництва імітаційного майданчика на прилеглій території НЦПП при УМВС. Пропозиції доповісти до  .

7. ВОЗ ( .) до  . передати у користування НЦПП при УМВС необхідні імітаційні засоби з метою належного проведення занять із надання першої медичної допомоги потерпілим.

8. Контроль за виконанням рішення оперативної наради покласти на заступників начальника УМВС, УРП ( .) та штаб ( .) УМВС.

  

Голова колегії

 

Всего просмотров: 227, Уникальных: 225
Хотят общаться
Гости профиля
Ищу партнера для бизнеса
Copyright © 2011–2017 ortus-global.com