Общая статистика профиля
Всего просмотров: 4358
Уникальных посетителей: 4155

КАЛЕНДАРНИЙ РОЗПОДІЛ

                                              

ЖУРНАЛ

обліку занять, відвідування та успішності

по фізичній підготовці

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 (найменування учбової групи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчальної групи ___________________________________________________

                                           (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

На 200__-200__ навчальний рік

 

Заведений _______________________________

 

Закінчений _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПРАВИЛА

ведення   і   зберіганняжурналу обліку занять,

відвідування та успішності з фізичної підготовки

 

  Записи про проведення занять, відвідування і успішність з фізичної підготовки вносяться у журнал особами, які безпосередньо проводили заняття.

 

  Відсутніх на заняттях відмічають:

- з неповажних причин - «н/п»;

- у разі хвороби              - «хв»;

- в наряді                         - «н»;

- у відрядженні               - «вд»;

- у відпустці                    - «в»;

- на навчальній сесії       - «с».

 

Успішність оцінюється по чотирьох бальній системі:

- відмінно            - «5»;

- добре                 - «4»;

- задовільно         - «3»;

- незадовільно     - «2».

 

Протягом навчального року журнал знаходиться у керівника групи. Після підсумкових перевірок заповнюється розділ «облік результатів підготовки за навчальний рік» і здається на зберігання у канцелярію. Строк зберігання - 5 років.

 

  Відповідальність за ведення покладається на керівника навчальної групи, який затверджений  наказом органу внутрішніх справ.

 

  Кількісний склад навчальної групи - 30 чоловік.

 

 

 

З М І С Т

 

п/п

Назва  розділів

№ сторінок

1.

Навчальний план з фізичної підготовки.      

 

1.1.

Загальнофізична підготовка.

 

1.1.1.

Гімнастика.

 

1.1.2.

       Легка атлетика.

 

1.1.3.

Плавання.

 

1.1.4.

Марш-кидки.

 

1.1.5

Лижна підготовка.

 

1.1.6.

Інші види загальнофізичної підготовки.

 

1.2.

Спеціальна фізична підготовка.

 

1.2.1.

Заходи фізичного впливу.

 

1.2.2.

Подолання смуги перешкод.

 

1.2.3.

Виконання спеціальних вправ.

 

2.

Тематичний план по кожному виду фізичної

підготовки.

 

3.

Розклади занять з фізичної підготовки:

 

3.1.

На 1-ий навчальний квартал

 

3.2.

На 2-ий навчальний квартал

 

3.3.

На 3-ій навчальний квартал

 

3.4.

На 4-ий навчальний квартал

 

4.

Запис вказівок особами, які перевіряли

фізичну підготовку.

 

5.

Облік підсумків підготовки особового складу

за навчальний рік.

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Начальник__________________________

                                                                                                    (назва органу внутрішніх справ)

___________________________________                                                                           (звання)

___________________________________                                                                                     (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

                        

 «___» _______________20___р.

 

 

ПРИБЛИЗНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ РОЗПОДІЛ

годин з фізичної підготовки для проведення занять з

______________________________________________________________________

(вказати службово-посадову категорію та назву служби, органу, підрозділу, закладу)

 

№ п/п

Назва виду підготовки

Кількість запланованих годин на місяць

та навчальний квартал

Верксень

Жовтень

Листопад

1-й квартал

Грудень

Січень

Лютий

2-й квартал

Березень

Квітень

Травень

3-й квартал

Червень

Липень

Серпень

4-й квартал

усього

1

Загальнофізична підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Гімнастика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Легка атлетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Плавання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Марш-кидки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Лижна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Інші види підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Спеціальна фізична підг-ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Заходи фіз. впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Подолання смуги перешкод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Виконання спеціальних вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчальної групи ________________________________________________

          ( підпис)                                                      (прізвище, ініціали)

 

 

“Затверджую”

 

Начальник_ __________________________

                            (найменування підрозділу ДСО)     ____________________________________________________________________________

 

(спеціальне звання, П.І.Б., підпис)

 

 

«______» _____________ 200__ року.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з фізичної підготовки для проведення занять з особовим складом

_________________________________ ДСО при УМВС України в

_________________________________ на 200__-200__ навчальний рік.

 

 

п/п

Найменування навчальних тем

Всього

годин

З них

 

лекції

семи-нари

прак-

тичні

 

1

Загальна та особиста гігієна. Фізична культура і спорт в режимі праці та відпочинку. Службово-прикладна фізична підготовка.

2

2

-

-

 

2

Загально-фізична підготовка

 

2.1

Гімнастика

 

2.1.1

 

Загально-розвиваючі та підготовчі вправи. Виконання опорних стрибків. Підтягування на перекладині, згибання та розгибання рук лежачи в упорі.

4

-

-

4

 

2.1.2

Загально-розвиваючі та підготовчі вправи. Виконання вправ на перекладині, кільцях. Підтягування на перекладині, згибання та розгибання рук лежачи в упорі.

4

-

-

4

 

2.1.3

Прийняття практичних нормативів по гімнастиці

2

-

-

2

 

всього годин

10

-

-

10

 

2.2

Легка атлетика

 

2.2.1

Біг на короткі дистанції.

12

-

-

12

 

2.2.2

Біг (крос) на середні та довгі дистанції.

22

-

-

22

 

2.2.3

Стрибки в довжину з розбігу.

4

-

-

4

 

2.2.4

Вдосконалення бігу на середні та довгі дистанції (крос на час).

4

-

-

4

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Прийняття практичних нормативів з легкої атлетики.

4

-

-

4

 

всього годин

46

-

-

46

 

2.3

Плавання

 

2.3.1

Техніка безпеки на воді.

2

-

-

2

 

2.3.2

Техніка плавання стилем «Кроль», «Брас». Техніка  старту і поворотів.

12

-

-

12

 

2.3.3

Надання допомоги та транспортування утопаючого у воді.

4

-

-

4

 

2.3.4

Прийняття контрольних нормативів плавання вільним стилем (100м) або «брасом» (50м).

2

-

-

2

 

всього годин

20

-

-

20

 

2.4

Спортивні ігри

 

2.4.1

Волейбол, футбол, баскетбол, ручний м’яч та інші. Примітка: цей час дозволяється використовувати для проведення додаткових занять по іншим розділам фізичної підготовки.

10

-

-

10

 

всього годин

10

-

-

10

 

всього годин по загально-фізичній підготовці

86

-

-

86

 

3

Спеціальна фізична підготовка

 

3.1

Тактика самозахисту

 

3.1.2

Основи та порядок застосування прийомів тактитки самозахисту.

2

-

-

2

 

3.1.3

Загально-розвиваючі та спеціальні підготовчі вправи.

2

-

-

2

 

3.1.4

Способи затримання та конвоювання.

8

-

-

8

 

3.1.5

Способи перевірки документів та проведення обшуку. Обеззброювання при спробі дістати зброю з нагрудної кишені.

8

-

-

8

 

3.1.6

Стійки, пересування, способи захисту (блоки).

4

-

-

4

 

3.1.7

Удари руками, ногами, головою.

8

-

-

8

 

3.1.8

Захист та прийоми звільнення від захватів (в умовах повної несподіванки).

10

-

-

10

 

3.1.9

Захист та прийоми захисту від ударів неозброєного противника (в умовах несподіванки).

10

-

-

10

 

3.1.10

Захист та прийоми захисту від ударів противника, озброєного ножем, тупим предметом.

10

-

-

10

 

3.1.11

Захист від погрози вогнепальною зброєю спереду, ззаду (ПМ, автомат, рушниця).

6

-

-

6

 

3.1.12

Захист та прийоми захисту від спроб обеззброювання.

10

-

-

10

 

3.1.13

Кидки та больові прийоми.

10

-

-

10

 

 

3.1.14

Комбінації з раніше вивчених прийомів.

4

-

-

4

 

 

3.1.15

Способи надання допомоги та взаємодопомоги.

4

-

-

4

 

 

3.1.16

Учбові двобої. Тактика ведення рукопашного бою.

4

-

-

4

 

 

3.1.17

Контрольно-перевірочне заняття

2

-

-

2

 

 

всього годин

102

-

-

102

 

 

3.2

Подолання смуги перешкод

 

 

3.2.1

Подолання смуги перешкод

8

-

-

8

 

 

3.2.2

Прийняття нормативів по подоланню смуги перешкод

2

-

-

2

 

 

всього годин

10

-

-

10

 

 

всього годин по спеціально-фізичній підготовці

112

-

-

112

 

 

всього годин по фізичній підготовці

200

2

-

198

 

                           

 

Інструктор з фізичної підготовки ____________________________________

 

«Затверджую»

 

Начальник___________________________

                                         (найменування підрозділу ДСО)

______________________________________

 

(спеціальне звання, П.І.Б., підпис)

 

 

«______» _____________ 200__ року.

 

РОЗКЛАД

занять по фізичній підготовці

на 1-й квартал ______ року

 

п/п

Дата

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин по темі

Метод проведення занять

Місце проведення

Відповідальний за проведення

1

2

3

 

 

4

5

 

Інструктор з фізичної підготовки ……………………………………………………..

 

Затверджую”

 

Начальник___________________________

                                         (найменування підрозділу ДСО)

______________________________________

 

(спеціальне звання, П.І.Б., підпис)

 

 

«______» _____________ 200__ року.

 

 

РОЗКЛАД

занять по фізичній підготовці

на 2-й квартал ______ року

 

п/п

Дата

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин по темі

Метод проведення занять

Місце проведення

Відповідальний за проведення

1

2

3

 

 

4

5

 

Інструктор з фізичної підготовки ……………………………………………………..

 

Затверджую”

 

Начальник___________________________

                                         (найменування підрозділу ДСО)

______________________________________

 

(спеціальне звання, П.І.Б., підпис)

 

 

«______» _____________ 200__ року.

 

 

РОЗКЛАД

занять по фізичній підготовці

на 3-й квартал ______ року

 

п/п

Дата

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин по темі

Метод проведення занять

Місце проведення

Відповідальний за проведення

1

2

3

 

 

4

5

 

Інструктор з фізичної підготовки ………………………………………………………..

 

Затверджую”

 

Начальник___________________________

                                         (найменування підрозділу ДСО)

______________________________________

 

(спеціальне звання, П.І.Б., підпис)

 

 

«______» _____________ 200__ року.

 

 

РОЗКЛАД

занять по фізичній підготовці

на 4-й квартал ______ року

 

п/п

Дата

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин по темі

Метод проведення занять

Місце проведення

Відповідальний за проведення

1

2

3

 

 

4

5

 

Всего просмотров: 247, Уникальных: 244
Хотят общаться
Гости профиля
Ищу партнера для бизнеса
Copyright © 2011–2017 ortus-global.com