Общая статистика профиля
Всего просмотров: 5116
Уникальных посетителей: 4353

Додаток до пунктів

Додаток

до пунктів 10.2, 10.4 Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України

 

 

 

АРКУШ БЕСІДИ

 

 

“___”____________200    року

 

З______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проводив бесіду _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Присутні під час проведення бесіди: _________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дата народження: ____________________________________________________________

У Збройних Силах (з якого часу) _____________________________________________

Сімейний стан _______________________________________________________________

Вислуга років:  календарна ___________________________________________________

                           пільгова ______________________________________________________

Ставлення до звільнення _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наявність житла _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Прохання (побажання) військовослужбовця:__________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Продовження додатка 10

Претензії до терміну подання до звільнення: _________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Рішення щодо терміну подання до звільнення: _______________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Роз’яснення про пільги і переваги щодо працевлаштування та матеріального забезпечення:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Бесіду провів ________________________________________________________________

 

З аркушем бесіди ознайомлений______________________________________________

“___”____________ 200__ року

 

 

 

 

Всего просмотров: 155, Уникальных: 155
Хотят общаться
Гости профиля
Copyright © 2011–2018 ortus-global.com